Belangrijke vragen Belangrijke vragen

Wat kosten de zonnepanelen?
Voor slechts € 10,- huurverhoging per maand krijgt u zes zonnepanelen op uw woning. Dit is voor u een gunstige prijs omdat RWS samen met vier andere Zeeuwse woningcorporaties gezamenlijk een groot aantal zonnepanelen heeft aangeschaft. U bent dus verzekerd van een scherpe prijs en een goede kwaliteit.

Wat gaat het me opleveren?
Het gemiddelde elektragebruik van een huishouden is 3100 kwh per jaar. Dit staat gelijk aan een bedrag van circa € 770,-. Zes zonnepanelen brengen al snel 1200 kwh per jaar op, dat is ongeveer 40% van het gemiddelde elektriciteitsgebruik. Deze elektriciteit hoeft u niet af te nemen bij uw energieleverancier waardoor u circa € 265,- per jaar bespaart.

Komt mijn woning in aanmerking voor zonnepanelen?
Ja, als u van ons een brief heeft ontvangen hebben wij uw woning geselecteerd als woning die in aanmerking kan komen voor zonnepanelen. Om in aanmerking te komen voor zonnepanelen moet het dak waar de panelen op geplaatst worden een zuidelijke ligging tussen oost en west hebben. Dit omdat het zonnepaneel dan de hoogste zonopbrengst heeft. Uw dak voldoet aan deze eisen. Voordat wij definitief zonnepanelen aan een woning toewijzen laten wij een installateur uw woning beoordelen.

Mag ik bij verhuizing de zonnepanelen meenemen?
Nee, de zonnepanelen zijn eigendom van RWS partner in wonen en horen bij de woning. Bij verhuizing blijven de panelen achter.

Wat krijg ik precies geleverd als ik zonnepanelen wil hebben?
U krijgt een complete standaardset. Die bestaat uit zes zonnepanelen, een omvormer, bekabeling een extra groep als noodzakelijke uitbreiding van de groepenkast.

Wat zijn de technische specificaties van de set met drie zonnepanelen?
Het standaard RWS pakket met zes zonnepanelen bestaat uit:

Zes A-kwaliteit zonnepanelen van het fabricaat Canadian Solar, Yingli (o.g.) polykristallyn 250 Wp, Clickfit aluminium / bevestigingsmateriaal, UV bestendige gelijkstroomkabel 2 * 10 meter met bijpassende connectoren. Bij deze set van zes   panelen hoort een Omnic   omvormer met Wifi kaart. Een en ander is gebaseerd bij een pannendak in portretuitvoering.

Op wat voor dak kunnen zonnepanelen aangebracht worden?
Zonnepanelen passen in principe zowel op elk plat dak als schuin dak. Wij plaatsen de zonnepanelen waar ze het meeste rendement opleveren. Ze zijn dan gericht naar de kant waar de zon het meest te zien is, dus tussen het Zuidoost en Zuidwest.

Waarom zonne-energie?
De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan geschikt gemaakt worden voor gebruik in uw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer.

Waarom hebben we een omvormer nodig?
De elektriciteit die door het zonnepaneel wordt opgewekt is gelijkstroom. In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. Daarna pas kan de stroom het elektriciteitsnet van uw woning ingeleid worden.

Heb ik veel rommel van het installeren van zonnepanelen?
Nee, de werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en de ‘slimme' verbruiksmeter moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak gevoerd. Hiervoor wordt een gat geboord, dat uiteraard goed afgedicht wordt om lekkage te voorkomen. De omvormer en verbruiksmeter worden zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder.

Moet mijn dak opengemaakt worden voor de montage?
Nee, de montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als een schuin pannendak. Bij een plak dak gebruiken we steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken aan de dakpannen bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één kleine dakdoorvoer gemaakt worden om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die maken we uiteraard goed waterdicht.

Hoe lang is de installateur bezig?
Voor een set van zes zonnepanelen bestelt, heeft de installateur bijna een werkdag nodig om het hele systeem te installeren.

Krijg ik uitleg over de werking van de verbruiksmeter?
Natuurlijk geeft de installateur u uitleg over de werking van de bij u geïnstalleerde apparatuur. Mocht u nadien toch nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust. U kunt contact opnemen met ons.

Waarom vindt er eerst een technische opname plaats als ik zes zonnepanelen wil laten plaatsen?
Er moet bekeken worden of het  mogelijk is om de panelen op uw dak te plaatsen en of er voldoende opbrengst is in verband met mogelijke schaduw van bomen, dakkapellen en gebouwen. Maar ook om te kunnen bekijken of uw groepenkast geschikt is. Bepaald is dat voor zes zonnepanelen een aparte groep beschikbaar moet zijn. We moeten dus kijken of uw groepenkast de installatie van zes zonnepanelen toelaat, of er eventueel nog een lege groep beschikbaar is en of er een extra groep in de meterkast moet worden aangebracht. Uitbreiding van de groepenkast kost u als huurder niets extra's.

Hoe kan ik zien hoeveel energie ik opwek en teruglever?
Bij zes panelen kunt u deze informatie aflezen op de omvormer of via de Wifi applicatie. Indien u een geschikte digitale meter van uw energieleverancier heeft kunt u daarop aflezen wat u teruglevert. In andere gevallen ziet u dit bij de jaarafrekening

Is mijn energiemeter geschikt om opgewekte energie terug te leveren?
Als de installateur bij u thuis de mogelijkheden voor het aanbrengen van de zonnepanelen komt opnemen, kijken ze ook wat voor een energiemeter er in uw meterkast aanwezig is. Sommige meters zijn niet geschikt om terug te leveren. Deze worden vervangen door een digitale meter zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De installateur regelt voor u de vervanging van de meter door de netwerkbeheerder. Als de gehele installatie gereed is wordt de huurverhoging van kracht.

Handleidingen van de digitale meters kunt u inzien via de websites van uw netwerkbeheerder.

Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden?
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen neemt de installateur binnen 7 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Na opname en een positief advies van de installateur sturen wij u een akkoordverklaring toe voor de huurverhoging. Na ontvangst geven wij opdracht aan de installateur.

Afhankelijk van de drukte bij de installateur, moet de montage van de panelen binnen 8 weken mogelijk kunnen zijn.

Welk onderhoud pleeg ik aan mijn zonnepanelen?
Voor een optimale werking van de zonnecellen, moeten de zonnepanelen schoon zijn. Omdat de panelen altijd schuin geplaatst worden (ook op een plat dak), spoelt vuil er bij een regenbui gewoon weer vanaf. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld nabij een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie liggen

Wie bel ik bij een storing?
Bij een storing volgt u de gebruikelijke procedure voor een reparatieverzoek bij RWS. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of vult op de website het online reparatieverzoek in.

Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?
Ja, er is geen enkel verschil met gewone energie van het energiebedrijf. De opgewekte energie wordt namelijk via een omvormer geschikt gemaakt voor uw huishoudelijke apparatuur.

Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?
Nee, als de zon niet schijnt, zoals ‘s avonds en ‘s nachts, verbruikt u net zoals voorheen de ‘gewone' energie via uw energieleverancier. Heeft u op een zonnige dag echter meer energie opgewekt dan u verbruikt, dan wordt die extra energie teruggestuurd, het elektriciteitsnet op. Uw verbruiksmeter loopt dan terug. Het energiebedrijf verrekend de hoeveelheden aan het eind van het jaar met u. Salderen heet dat.

Werken zonnepanelen wel in de winter? 
Ja. Zonnepanelen werken niet alleen op fel zonlicht maar ook op gewoon daglicht. Wolken houden maar een deel van het zonlicht tegen, anders zou je overdag ook niets zien.

Hoe verreken ik mijn verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?
Het is verstandig om uw energieleverancier te informeren over de installatie van zonnepanelen. Verrekening van uw opbrengst gebeurt automatisch. Het is mogelijk om uw maandelijks voorschot   te laten verlagen.

Is zonne-energie veilig?
Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?
De levensduur van zonnepanelen ligt momenteel op 20 tot 30 jaar. De kwaliteit van de zonnecellen neemt nog steeds toe en daarmee uiteraard ook de levensduur. De zonnepanelen zelf gaan vaak 30 jaar of langer mee en lopen gemiddeld minder dan 1 procent per jaar achteruit in prestatie. Een zonnepaneel bevat weinig storingsgevoelige elektronica. In de omvormer zit wel meer elektronica, zoals bij uw tv. Deze gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee

Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen?
Dat is er niet, er wordt hetzelfde bedoeld. PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom.

Waarom kan RWS de zonnepanelen voordelig aanbieden?
RWS koopt samen met een aantal Zeeuwse corporaties de zonnepanelen in grote aantallen in en kan daarom een gunstige inkoopprijs afspreken. Dit voordeel komt ten goede aan onze huurders.

Wordt alle opgewekte stroom teruggeleverd aan de energieleverancier?
Nee, de opgewekte stroom verbruikt u eerst zelf. Verbruikt u op het moment van opwekken minder dan dat de zonnepanelen opbrengen, dan wordt het restant van de stroom teruggeleverd. Zo zult u op een zonnige dag waarop u niet thuis bent, minder stroom verbruiken (maar wel voor de koelkast, opladers e.d.) en veel terugleveren.