Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie? Wat gebeurt er na het verbreken van een relatie?

Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of verbreking van het geregistreerd partnerschap kunnen de partners aan de kantonrechter vragen wie de woning mag blijven huren. De uitspraak van de kantonrechter is bindend. Zolang een echtscheidingsprocedure loopt, delen de partners het huurderschap. Naast het bindende besluit van de kantonrechter kunnen (ex-)partners de situatie vanzelfsprekend ook onderling oplossen. U kunt onderling besluiten wie in de woning mag blijven wonen. De vertrekkende huurder moet dan wel schriftelijk de huur opzeggen. Na huuropzegging van één van de partners ontvangen beide (ex-)partners van de RWS een bevestiging van deze wijziging.

Let op, als u samen een huurcontract bent aangegaan en één van de huurders vertrekt zonder dit te melden bij de RWS, dan blijft deze huurder ook aansprakelijk voor het huurcontract. In ons systeem blijft de vertrekkende partner dan als huurder staan waardoor hij/zij aansprakelijk blijft voor o.a. de betaling van de huur. Het contract loopt immers gewoon door. Geef wijzigingen dus altijd schriftelijk door aan de RWS!