Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen? Wat als ik de huur van mijn woning niet op wil zeggen?

Als we het onderling niet eens worden over het beëindigen van het huurcontract dan zegt RWS uw huurcontract op, op grond van dringend eigen gebruik. De huur wordt dan opgezegd met een aangetekende brief, waarbij de wettelijk bepaalde minimale termijn in acht wordt genomen. U moet binnen zes weken schriftelijk aangeven of u instemt met het beëindigen van de huurovereenkomst. Wanneer u niet schriftelijk instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst, legt RWS wonen de ontbinding van de overeenkomst voor aan de rechter.