Waarom een regeling? Waarom een regeling? Waarom een regeling?

Sloopplannen zijn erg vervelend voor de direct betrokkenen. Maar de ervaring wijst uit dat het ook kansen biedt aan bewoners om hun woonsituatie te verbeteren. RWS wil er alles aan doen om de sloop van de oude woning en de overgang naar een nieuwe woning zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we de rechten en plichten van bewoners en van RWS partner in wonen vastgelegd in het 'Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2017’.