Herstructurering

In heel Nederland is de verbetering van, met name naoorlogse, woonwijken aan de gang. Deze vernieuwing heet ook wel herstructurering. Door middel van sloop, nieuwbouw, renovatie en verkoop scheppen woningcorporaties en gemeenten een nieuw perspectief voor zowel de wijken zelf als voor de huidige en toekomstige bewoners. Ook RWS partner in wonen doet hieraan mee.

Goes-Oost
RWS gaat een deel van haar woningbezit in Goes-Oost vernieuwen. De huidige woningen zijn oud en versleten. RWS sloopt vanaf 2019 in vier fasen in totaal 138 verouderde woningen en bouwt een soortgelijk aantal woningen terug.

Meer informatie over de herstructurering in Goes-Oost lees je hier.

Goes-West
De wijk Goes-West wordt vernieuwd. In Goes-West staan circa 1.500 woningen, waarvan er 571 (40%) in bezit zijn van RWS partner in wonen. Er is een plan opgesteld met voorstellen voor sloop en nieuwbouw en voor verbetering van de wijk. Er komen 500 nieuwe woningen in diverse typen. Een aantal woningen  aan de Schengestraat wordt verbeterd met als doel deze nog minimaal 25 jaar te handhaven. De uitvoering hiervan is gestart in de loop van 2009.

Het noordelijk deel van de wijk wordt pas gesloopt vanaf 2020/2025. Deze woningen krijgen een tijdelijke instandhoudingsbeurt. Dat betekent dat wij de onderhoudstoestand op niveau zullen houden. Daarnaast zullen wij de isolatiewaarden nog iets verbeteren.

Meer informatie over de herstructurering in Goes-West vindt u in het linkermenu onder 'Herstructurering > Goes West'.