Energieverbetering

Verantwoord omgaan met mensen, milieu en maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten voor RWS partner in wonen. In ons woningbezit vertalen we dat naar de duurzaamheid van woningen en het energiegebruik van woningen. Stapsgewijs proberen we het energielabel van onze woningen te verbeteren.


  • In de wijk Goes-Zuid werkt RWS partner in wonen aan energieverbetering. Meer informatie over dit project vindt u in het linkermenu onder 'Energieverbetering'.