Hoe zorgen we voor uw gegevens? Hoe zorgen we voor uw gegevens? Hoe zorgen we voor uw gegevens? Hoe zorgen we voor uw gegevens? Hoe zorgen we voor uw gegevens? Hoe zorgen we voor uw gegevens?

We zorgen voor goede beveiliging
We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Mocht zich een datalek voordoen, dan ondernemen we direct actie en melden we dit aan de toezichthouder en aan u, als het nodig is.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
In de integriteitscode van RWS, die door alle medewerkers is getekend, is opgenomen dat medewerkers privacy van klanten respecteren en verkregen informatie vertrouwelijk behandelen.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of wij de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel AVG naleven. 

Bewaren van gegevens
We richten onze systemen momenteel in om gegevens te bewaren zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.