Prestatieafspraken 2015 - 2020 Prestatieafspraken 2015 - 2020 Prestatieafspraken 2015 - 2020 Prestatieafspraken 2015 - 2020

In de Prestatieafspraken worden de wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd, waardoor een kader ontstaat waarbinnen de te leveren prestaties kunnen worden beoordeeld. RWS maakt Prestatieafspraken met de gemeenten Kapelle, Noord-Beveland en Goes.