Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording.

 

Op deze pagina kunt u onze jaarverslagen, jaarrekeningen en verantwoordingsverslagen van de diverse jaren downloaden.