Verantwoording

Jaarverslag
Ieder jaar leggen we verantwoording af over onze werkwijze van het afgelopen jaar. De verantwoording aan onze omgeving gaat over alles wat we doen, waar we dat doen en met welk resultaat. Voor een belangrijk deel is dit alles vastgelegd in het jaarverslag. Ook is er een korte samenvatting met kerngetallen beschikbaar. 

CFV
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) houdt financieel toezicht op alle woningcorporaties in Nederland.