aftredingsrooster rvc aftredingsrooster rvc

Leden van de RvC kunnen op grond van de statuten voor een periode van vier jaar worden benoemd. Herbenoeming is een keer mogelijk voor een periode van vier jaar.

Naam   Benoemd Herbenoemd Aftredend

B.J. Feijtel

  2013  -  2017*
G. Morée- Van Cappellen
 
  2013  -  2017*
J.W. Van der Marel
 
  2016  -  2020*
L. Snoodijk    2011  2015  2019
J. Roose
 
   2011  2015  2019

* herbenoembaar