Beloningen, profielschets & reglement Beloningen, profielschets & reglement Beloningen, profielschets & reglement Beloningen, profielschets & reglement

Beloningen
De leden van de RvC ontvangen voor hun werkzaamheden een redelijke vergoeding. De beloningsgegevens van de RvC verantwoorden we in het RWS jaarverslag, zie www.rwsjaarverslag.nl


Profielschets
De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Voor de leden van de raad geldt een profielschets waarin naast algemene eisen ook specifieke eisen op financieel/bedrijfseconomisch, juridisch, technisch en woon-zorgterrein zijn opgenomen. De profielschets vindt u onderaan deze tekst en is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement hieronder.


Reglement
Het reglement Raad van Commissarissen (zie download hieronder) is bedoeld om een goede balans te creëren tussen de RvC en het bestuur. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de RvC als de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in het reglement.

pdf download
Reglement RvC (203.7Kb)