Commissies

Binnen de RvC zijn verschillende commissies opgesteld met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden:

  • Remuneratiecommissie
    Stelt de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder vast en evalueert met hem de gemaakte werk- en prestatieafspraken.

  • Auditcommissie
    Bereidt besluitvorming door de raad voor over financiële risicobeheersing, naleving van wet en regelgeving en de contacten met de externe accountant.