Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen

Samenstelling
Voor de samenstelling, de wijze van functioneren en het afleggen van verantwoording, vormen de aanbevelingen van de commissie Glasz de basis. Daarnaast is het advies van de commissie Tabaksblat benut als toetsingskader. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

 

 

  • De heer J. Roose (voorzitter)
  • De heer J.W. Van der Marel
  • De heer B.J. Feijtel
    lid op voordracht van huurdersorganisatie
  • Mevrouw G. Morée van Cappellen
    lid op voordracht van huurdersorganisatie
  • Mevrouw L. Snoodijk