Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering

RWS staat voor Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking. We zijn dus een vereniging. Een vereniging is een verzameling van mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Woningcorporaties zijn opgericht om te zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, speciaal voor mensen die moeilijk zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Omdat we een vereniging zijn, kunt u lid worden. Leden hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering (ALV). Minstens één keer per jaar wordt deze vergadering georganiseerd. Het bestuur van de vereniging presenteert dan de resultaten van het afgelopen jaar en de toekomstplannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd.

Lid worden?

Als huurder of woningzoekende van RWS partner in wonen, bent u niet automatisch lid van de vereniging. Als u lid wilt worden, klikt u hier.