Verantwoording en toezicht Verantwoording en toezicht Verantwoording en toezicht

RWS partner in wonen legt jaarlijks verantwoording af over haar werkwijze van het afgelopen jaar. De verantwoording naar 'onze omgeving' betreft alles wat we doen, waar we dat doen en met welk resultaat.

Daarbij houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het bestuur van RWS partner in wonen.

Op deze pagina's vindt u onder meer informatie over RWS als vereniging, de algemene ledenvergadering (ALV), de Raad van Commissarissen (RvC) en onze jaarverslagen.