beschrijving organisatie beschrijving organisatie

In het organogram kunt u zien hoe onze organisatie is opgebouwd, in het organogram verbindingen ziet u hoe RWS zich verhoudt ten opzichte van haar deelnemingen.

In het directie- en treasurystatuut vindt u meer informatie over de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder.

Ondernemingsraad
Vanzelfsprekend is er bij RWS partner in wonen ook een ondernemingsraad (OR) ingesteld. Omdat we meer dan vijftig medewerkers hebben, is dit verplicht. De OR is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan en vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van de organisatie.