Regionale klachtencommissie Regionale klachtencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie van Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Sint Philipsland. Deze Regionale Klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan.

Wanneer schakel ik de Regionale Klachtencommissie in?
De Regionale Klachtencommissie behandelt klachten over de uitvoering van het beleid van de woningcorporatie. Beleid dat volgens u niet of slecht uitgevoerd wordt. De commissie neemt uw klacht alleen in behandeling wanneer u eerst samen met ons naar een oplossing heeft gezocht. Klachten over de inhoud van het beleid behandelt de commissie niet. Een klacht over de inhoud bespreken wij graag zelf met u.

Welke klachten behandelt de Regionale Klachtencommissie?
Klachten over het beleid van onze organisatie worden door de Regionale Klachtencommissie behandeld, dit is bijvoorbeeld wanneer u vindt dat u niet correct behandeld bent door één van onze medewerkers. Het is dan goed om de hulp in te schakelen van een onafhankelijk orgaan als de Regionale Klachtencommissie. U kunt hen ook inschakelen als u van mening bent dat wij uw klacht onterecht afwijzen of niet goed afhandelen.

Welke klachten behandelt de Klachtencommissie niet?
De volgende klachten kan de Regionale Klachtencommissie niet behandelen:

 

  • onderhoudsklachten aan uw woning;
  • klachten over huurverhoging.

Voor deze klachten kunt u terecht bij de huurcommissie: telefoonnummer 0800 – 488 72 43, www.huurcommissie.nl.

Behandelingstermijnen
Binnen twee weken na ontvangst van de klacht, wordt de klacht naar de Regionale Klachtencommissie gestuurd. U krijgt binnen  tien dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk bericht dat de klacht is ontvangen. De commissie nodigt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht uit om de klacht mondeling toe te lichten. De commissie past het principe van hoor en wederhoor toe.

Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u het advies van de commissie, dat ook aan RWS wordt verstuurd. RWS mag alleen gemotiveerd van het besluit van de commissie afwijken.

Samenstelling van de Regionale Klachtencommissie
De commissie bestaat uit drie leden:

  • voorzitter, onafhankelijk van de corporatie en de huurder die de klacht heeft ingediend;
  • bestuurslid van een willekeurige corporatie;
  • lid, benoemd door organisatie die belang huurders vertegenwoordigd.

 

 

Hoe dien ik een klacht in bij de Regionale Klachtencommissie?
Om een klacht in te dienen bij de Regionale Klachtencommissie adviseren wij u om vooraf het reglement van de klachtencommissie goed door te nemen. Vervolgens kunt u uw klacht per brief sturen naar:

Regionale Klachtencommissie
Secretariaat
Postbus 30
4450 AA  HEINKENSZAND

Rechter
Komt u er met geen van bovengenoemde instanties uit? In overleg met uw advocaat kunt u altijd naar de rechter stappen. Vanzelfsprekend zijn kosten hiervan wel voor eigen rekening.