Klachten, wat nu? Klachten, wat nu? Klachten, wat nu?

Om uw klachten en/of suggesties voor verbetering kenbaar te maken, kunt u het klachtenformulier online invullen of per e-mail of telefoon contact opnemen met onze Infodesk, telefoonnummer (0113) 23 16 74, e-mail: info@rwsgoes.nl. Ook kunt u o.v.v. ‘klachtenafhandeling’ een brief sturen naar: RWS partner in wonen, Postbus 158, 4460 AD Goes. We nemen uiterlijk binnen tien dagen schriftelijk of mondeling contact met u op. Voor het vermelden van overlast vragen wij u een apart formulier in te vullen.

Overlast
Ervaart u overlast? Dan vragen wij u om een overlastformulier (onder Mijn RWS)
in te vullen zodat de overlast goed geregistreerd staat bij ons. We vragen altijd of u eerst zelf heeft geprobeerd te praten met degene die de overlast veroorzaakt. Dat werkt vaak het beste. Lukt dat niet, dan proberen wij altijd om samen met u de verschillen van mening onderling op te lossen.

Indien u een persoonlijk gesprek wenst, dan kunt u contact opnemen met: (0113) 23 16 74.

Klachtencommissies
Soms is het niet mogelijk om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Afhankelijk van waar het geschil over gaat, kunt u zich melden bij één van de twee volgende commissies:

·          Regionale Klachtencommissie
Deze commissie behandelt geschillen over uitvoering van het beleid van de organisatie en het contact tussen medewerkers van de corporatie en een huurder.

·          Huurcommissie
Deze commissie behandelt geschillen over onderhoud aan de woning en de huurprijs of de huurverhoging.