Governancecode

RWS onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2015. Deze geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de RvC. In de Governancecode Woningcorporaties 2015 zijn de normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en interne beheersing vastgelegd.