Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken

De minister voor Wonen en Rijksdienst - die valt onder BZK - is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. De minister laat deze taak uitvoeren door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw ziet toe op het financiële toezicht, de governance, integriteit en rechtmatigheid bij alle corporaties.

Ieder jaar op 1 december stuurt BZK een toezichtbrief aan alle woningcorporaties. Hierin staan bevindingen en oordelen op het gebied van financiën, naleven van wet- en regelgeving en governance.

Meer over de Autoriteit woningcorporaties