We vroegen het u We vroegen het u We vroegen het u We vroegen het u

Natuurlijk hadden we zelf onze ideeën over de nieuwe openingstijden vanuit onze ervaring in de praktijk. Maar centraal stond de vraag: wat wil onze klant? Eind vorig jaar vroegen we u daarom via een enquête of u ons kantoor nog bezoekt en zo ja, wanneer u dat wilt doen. De enquête zetten we uit via onze website, Twitter, Facebook en ons bewonersmagazine Dichtbij Huis. Daarnaast was de enquête op papier in te vullen door bezoekers van ons kantoor. Uit de enquête bleek dat de ochtenden op het meeste bezoek kunnen rekenen. En dat bevestigde wat wij in de praktijk al hadden gemerkt. 

De belangrijkste resultaten van de online enquête

  • bezoekt u ons kantoor: 60% wel eens
  • waarvoor bezoekt u ons kantoor: 33,3% inleveren voordeelpunten en 27,5% op afspraak
  • op welk moment wilt u ons bezoeken: 19,4% maandagochtend, 10,7% maandagmiddag
  • wilt u ons kantoor 's avonds bezoeken: 56% niet

De belangrijkste resultaten van de papieren enquête

  • bezoekt u ons kantoor: 100% wel
  • waarvoor bezoekt u ons kantoor: 31,4% reparatieverzoek indienen, 31,4% pinbetaling en 25,9% inschrijven
  • op welk moment wilt u ons bezoeken: 31,4% woensdagochtend en 22,9% donderdagochtend 
  • wilt u ons kantoor 's avonds bezoeken: 51,4% niet

De meest opvallende zaken

  • de meeste zaken waarvoor klanten ons bezoeken zijn ook via onze website te regelen.
  • van de mensen die de online enquête hebben ingevuld waren de meeste tussen de 51 en 70 jaar oud. Van degenen die de papieren enquête invulden op ons kantoor waren de meesten tussen de 26 en 51 jaar oud. Dat bevestigt maar weer dat leeftijd een steeds kleinere rol speelt als het gaat om digitalisering