Zienswijze voorgenomen fusie Zienswijze voorgenomen fusie Zienswijze voorgenomen fusie

Bent u huurder van andere gebouwen dan woongelegenheden? Dan kunt u vóór 15 februari 2019 uw zienswijze op de voorgenomen fusie tussen RWS partner en wonen en R&B Wonen geven.

 

Woningcorporaties RWS partner in wonen uit Goes en R&B Wonen uit Heinkenszand hebben het voornemen uitgesproken met elkaar te fuseren. Als huurder van andere gebouwen dan woongelegenheden heeft u het recht om uw zienswijze (advies) te geven op dit fusievoornemen.


Waarom fuseren?
RWS en R&B Wonen werken al langere tijd met elkaar samen, onder ander in het Zeeuwse samenwerkingsverband Zuidwest Samen. Als gevolg van krimp, complexer werk en strengere eisen vanuit wet- en regelgeving, worden we als afzonderlijke corporaties steeds kwetsbaarder. Daarom voelen we nu beide de noodzaak om de samenwerking te intensiveren. Na uitgebreid onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking hebben we gekozen voor een fusie. Dit omdat het de grootste organisatorische meerwaarde oplevert en een aanzienlijke financiële besparing. Deze besparing komt ten goede aan onze volkshuisvestelijke opgave. Voor u als huurder van maatschappelijk onroerend goed, wijzigt er als gevolg van de fusie niets ten opzichte van de huidige situatie.


Zienswijze geven
Als huurder van andere gebouwen dan woongelegenheden, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze op dit fusievoornemen in te dienen. Het afgeven van een zienswijze is niet verplicht. U bepaalt zelf of u een zienswijze wilt uitbrengen. Als u gebruik wilt maken van uw recht om een zienswijze op het voornemen te geven, dan verzoeken wij u dit uiterlijk op 15 februari 2019 per e-mail of per post (o.v.v. zienswijze fusievoornemen) te doen. Wij verwerken de zienswijzen en vragen daarna in een fusiedossier dat ter goedkeuring naar de Minister voor Wonen en Rijksdienst wordt gestuurd.


Digitale fusiedocumenten
Wanneer u meer over de fusie en de effecten ervan wilt weten, kunt u de digitale fusie documenten opvragen via info@rwsgoes.nl of info@renbwonen.nl.