Woonzorgzone in Colijnsplaat Woonzorgzone in Colijnsplaat Woonzorgzone in Colijnsplaat

In de Meidoornstraat en Zonnebloemstraat te Colijnsplaat gaat we acht levensloopbestendige woningen bouwen. De nieuwbouw maakt deel uit van de woonzorgzone die RWS wil creëren rondom zorgcentrum Cleijenborch 

 

“We willen rondom de Meidoornstraat, Zonnebloemstraat en Rozenstraat een woonzorgzone creëren”, zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. “Met deze woonzorgzone spelen we in op de demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen die ontstaan als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Mensen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Wij willen hier graag de juiste woningen voor bieden.”

Levensloopbestendige woningen
De levensloopbestendige woningen komen op de plaats waar nu veertien voormalige Woonzorg-woningen staan. “Deze woningen zijn aan vervanging toe. Daarom hebben we besloten om ze te vernieuwen”, zegt Sas. Alle betrokken bewoners zijn inmiddels persoonlijk door RWS geïnformeerd. Op dit moment is de corporatie samen met de bewoner(s) aan het kijken naar een passende oplossing.

Maatwerkpakket
Naast de nieuwbouw biedt RWS een aantal bestaande woningen in de woonzorgzone een maatwerkpakket aan. “De huurder kiest dan zelf voor welk extra woningaanpassingen hij wil betalen”, legt Sas uit. “Daarnaast willen we 28 bestaande woningen geschikt maken voor tweepersoonshuishoudens voor wonen en zorg. De noodzakelijke aanpassingen zullen geen extra kosten voor de huidige huurder betekenen.”

Investeringsplannen
De plannen voor Colijnsplaat zijn voortgekomen uit het onlangs opgestelde strategisch voorraadbeleid voor Noord-Beveland. Hierin staat dat de woningcorporatie 9,3 miljoen euro gaat investeren in Noord-Beveland.