16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders 16-3-2011 - Laat Tweede Kamer oordelen over initiatiefrecht huurders
De Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, is ontstemd over de beslissing van minister van Justitie Opstelten om het wetsvoorstel voor het initiatiefrecht tot woningverbetering voor huurders in te trekken. De bond is van mening dat de Tweede Kamer de mogelijkheid moet hebben om over het voorstel te oordelen.

 

 
Het wetsvoorstel geeft huurders het recht zelf het initiatief te nemen tot verbetering van hun woning. De Woonbond vindt het initiatiefrecht vooral van groot belang voor de emancipatie van huurders. Maar daarnaast bevordert het ook de kwaliteit van de woningvoorraad, investeringen in energiebesparing en de werkgelegenheid in de bouw.

Het initiatiefrecht is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken om de zeggenschap van huurders over hun woning te vergroten. De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat minister Opstelten, in overleg met minister Donner die verantwoordelijk is voor volkshuisvesting, dit besluit buiten de Tweede Kamer om heeft genomen. De argumentatie van Opstelten over extra regeldruk deugt niet. In eerdere kabinetsvoorstellen is al aangegeven dat de administratieve lasten van het initiatiefrecht nihil zijn. Ook voor huurders is er geen extra regeldruk. Voor verhuurders gaat het om de verplichting medewerking te verlenen aan redelijke voorstellen van huurders, die overigens ook gepaard moeten gaan met een redelijke vergoeding voor de woningverbetering in de huur

In de Tweede Kamer bestaat een zeer breed draagvlak voor het Initiatiefrecht. Alleen de partij van minister Opstelten, de VVD, is tegen het wetsvoorstel.

In een brief aan de ministers Opstelten en Donner protesteert de Woonbond tegen de intrekking van het wetsvoorstel. De Woonbond vindt dat de reeds vergevorderde behandeling van het wetsvoorstel voortgezet moet worden, zodat de Tweede Kamer er een oordeel over kan geven. Minister Opstelten wordt daarom gevraagd zijn besluit tot intrekking te herroepen.

Bron: persbericht van de Woonbond op dinsdag 15 maart 2011