Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar Wachttijd huurwoning voor jongeren gemiddeld half jaar

In 2015 bedroeg de wachttijd voor jongeren op een huurwoning van woningcorporatie RWS na hun eerste reactie ongeveer een half jaar. Veel sneller dus dan het afgesproken gemiddelde van twee jaar voor Goes. Dat blijkt uit de statistieken van woonruimteverdeelsysteem Zuidwestwonen.

 

In 2016 is RWS partner in wonen overgestapt naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem (Zuidwestwonen), waardoor de wachttijd over 2016 nog niet goed te meten is. Wel is bekend dat er maar heel weinig jongeren zijn uit de regio, die actief zoeken (meer dan drie keer per maand een reactie) en al langer wachten dan zes maanden. De statistieken laten zien dat er 290 jongeren ingeschreven stonden die woonachtig zijn in Kapelle, Goes of Noord-Beveland. 238 daarvan zijn inwonend (starters). Het merendeel, 196 jongeren, reageren (nog) niet, 93 wel. Slechts 18 jongeren uit ons werkgebied reageert vaker dan 3 keer per maand en wacht al langer dan zes maanden. Na de vakantieperiode gaat RWS deze jongeren benaderen om te bekijken wat voor woning zij zoeken.

 

Maatregelen voor meer kans op een woning
In de prestatieafspraken 2015-2018 hebben RWS en de gemeenten maatregelen afgesproken om er voor te zorgen dat jongeren onder de 23 jaar meer kans hebben op een sociale huurwoning. Zo verloot RWS sinds medio 2015 regelmatig zogenoemde jongerenwoningen, hebben ze een jongerenkorting voor kleine eengezinswoningen ingevoerd en bieden ze tijdelijke woonruimte aan in sloopwoningen voor jongeren en andere spoedzoekers.

 

Meer woningen aan jongeren toegewezen
De maatregelen die RWS heeft ingevoerd leveren resultaat op. Net als in 2015 heeft de corporatie ook in 2016 beduidend meer woningen aan jongeren toegewezen dan de jaren ervoor: circa 10% van alle vrijkomende woningen zijn de laatste twee jaar naar jongeren gegaan. In 2016 in totaal 64 woningen en 55 in 2015. De jaren ervoor lag het rond de 40 woningen. Het aantal ingeschreven jongere woningzoekenden loopt overigens elk jaar steeds wat meer terug. Momenteel is 11-14% van de woningzoekenden die aangeven in onze regio te willen wonen jonger dan 23 jaar. Het merendeel van de ingeschreven jonge woningzoekenden reageert (nog) niet.

 

Bewust aanbod met lage huur  
RWS vindt het heel belangrijk dat we de allerlaagste inkomens een passende huurwoning kunnen aanbieden. Daarom biedt de corporatie sinds medio 2016 de allerlaagste inkomens – waar jongeren meestal toe behoren – voorrang op de goedkoopste woningen (tot 419 euro, prijspeil 2017). RWS houdt ook bewust 20% van haar woningvoorraad in deze goedkope huurklasse. Zo geeft ze jongeren - en minima - een goede kans op een woning met een lage huur.


Balans tussen belangen en wensen van verschillende groepen
RWS monitort regelmatig haar beleid. Maarten Sas, directeur-bestuurder: “We proberen zo een goede balans te zoeken tussen de belangen en wensen van de verschillende groepen woningzoekenden. We zijn ook altijd bereid kritisch te kijken of er groepen woningzoekenden zijn die wellicht tussen het wal en schip vallen. Het blijft wel altijd een afweging wie je voorrang geeft. Voorrang geven aan de ene groep kan ten koste gaan van de slaagkans van een andere groep.”

 

In gesprek met jongeren
De signalen dat er een groep net afgestuurde Hbo’ers is die tussen het wal en schip valt heeft de corporatie nog niet eerder ontvangen. “Als dat zo is, gaan we graag met deze groep in overleg om erachter te komen waar het probleem ligt”, aldus Maarten Sas. “We hebben ondervonden dat het een lastige doelgroep is om te bereiken. We roepen al jaren jongeren op om over ons beleid mee te praten in ons klantenpanel. Maar daar ontvangen we slechts een handjevol reacties op. Ik roep ze dus op om ons te benaderen. Alleen als we in gesprek gaan, kunnen we een eventueel probleem in kaart brengen er iets aan doen.” Heb je interesse om mee te praten met RWS in een klantenpanel? Stuur dan een mail naar info@rwsgoes.nl.