Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost Vervangen dakplaten en gevelpanelen woningen Goes-Oost

Er is veel te doen over asbest. Ook RWS heeft woningen met asbest in het woningbezit. In de meeste gevallen geldt dat asbest geen risico voor de gezondheid vormt, zo lang je het niet probeert te verwijderen of op andere manieren beschadigt. Soms komen wij bij groot onderhoud asbest tegen dat we moeten verwijderen. Bijvoorbeeld bij 138 woningen in Goes-Oost, waar we de komende tijd asbest gaan verwijderen.

 

In maart start RWS met het vervangen van de dakplaten en het vernieuwen van de goten van de 138 woningen. Omdat in de dakplaten die we verwijderen asbest is verwerkt, laten we deze door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen en afvoeren. Ook eventueel aanwezige asbest in de woning verwijderen we op deze wijze. Door de zorgvuldige manier van verwijderen, voorkomen we dat er asbestdeeltjes in de lucht terecht komen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Vlasman betonwerkings- en slooptechnieken. De begeleiding van dit project en het toezicht zijn in handen van Alphaplan.

Samenwerking met experts
Niet alleen met Vlasman betonwerkings- en slooptechnieken en Alphaplan werken we nauw samen. We laten ons ook adviseren door andere experts zoals de gemeente Goes, Arbeidsinspectie en de GGD. Op deze manier gaan we veilig te werk.


Bewoners betrokken
De bewoners van de woningen worden betrokken bij het project. Dat doen we door een bewonerscommissie te vormen waar we mee in gesprek gaan. Met de commissie bespreken we de toekomst van de woningen. Ook de uitkomsten van de asbestinventarisatie delen we met de bewonerscommissie. Op deze manier zijn de vertegenwoordigers van de bewoners in staat om mee te praten over het plan van aanpak.

Betrokken partijen informeren
Afgelopen week hebben alle bewoners een nieuwsbrief ontvangen met praktische informatie over de werkzaamheden die 18 maart startten. Ook de omwonenden hebben we een brief gestuurd. Want ook zij kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden een half jaar. Al die tijd blijven we betrokken partijen informeren.

Vragen?
Via de link onderaan dit artikel vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over asbest. Heeft u nog meer vragen? Bel ons dan op (0113) 23 16 74 en vraag naar uw wijkbeheerder.

Meest gestelde vragen over asbest