Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders Veranderingen woningwaarderingssysteem zonder gevolgen voor huurders

Op 1 oktober 2015 is het woningwaarderingssysteem (WWS) veranderd. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor huurders van RWS partner in wonen. De huurprijzen die de woningcorporatie vraagt zijn al lager dan wat maximaal is toegestaan. Daardoor blijven de huren gelijk.

 

De Huurdersvereniging en RWS vinden het belangrijk dat huurders niet teveel betalen. Daarom houden we de huren zo laag mogelijk en brengen we niet de maximaal toegestane huurprijs in rekening.


Wat is het WWS?

Het woningwaarderingssysteem is de wettelijke rekenmethode waarmee huurders en verhuurders kunnen bepalen wat de maximale huur van een sociale huurwoning is. Het aantal punten bepaalt de maximale huur die gevraagd mag worden voor de betreffende sociale huurwoning. Dat heet maximaal redelijke huurprijs.


Wat wijzigt er?

  • De WOZ-waarde (deze wordt vastgesteld door uw gemeente) van een woning gaat gemiddeld voor 25 procent de maximale huurprijs bepalen.
  • De WWS-onderdelen ‘woonvorm’ en ‘woonomgeving’ en de aftrekpunten bij hinderlijke situaties vervallen daarmee.
  • Ook de schaarste punten (extra punten voor woningen in gebieden met gebrek aan woningen) worden afgeschaft.
  • De maximale huurprijs wordt eenmalig met 3,8 procent verlaagd.
  • De aanpassingen gelden alleen voor zelfstandige woningen. Het WWS voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, woonwagens en standplaatsen blijft ongewijzigd.


Wat betekent dit voor mijn huur?
Door de nieuwe manier van rekenen verandert de maximaal redelijke huur van veel woningen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de huidige huurprijs die u nu betaalt. Alleen als de maximaal toegestane (redelijke) huur van een woning lager wordt dan de huidige kale huurprijs die u nu betaalt, kunt u huurverlaging voorstellen. Omdat RWS vrijwel nooit de maximaal toegestane huur rekent voor haar woningen komt dit maar bij één woning voor. Deze huurder wordt persoonlijk geïnformeerd over de huurverlaging met terugwerkende kracht.


Waar kan ik zien wat mijn maximaal toegestane huur is?
Op uw persoonlijke webpagina Mijn RWS kunt u vanaf eind november zien hoeveel punten uw woning nu heeft en hoe deze punten zijn opgebouwd.