Vaker buurtbemiddeling in de zomermaanden Vaker buurtbemiddeling in de zomermaanden Vaker buurtbemiddeling in de zomermaanden Vaker buurtbemiddeling in de zomermaanden Vaker buurtbemiddeling in de zomermaanden

In de maanden mei, juni en juli zijn er meer aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan dan in andere maanden. Mensen ondervinden in de zomermaanden vaker last van bijvoorbeeld geluid van tuinfeesten of stank van barbecues.

 

Woningcorporatie RWS partner in wonen is in mei 2013 samen met de gemeente Goes, SMWO en de politie gestart met buurtbemiddeling. Succesverhalen uit andere Nederlandse gemeenten waren aanleiding om het project ook in de gemeente Goes te starten.

Buurtbemiddeling
Het doel van buurtbemiddeling is het waarborgen van het woongenot en het bevorderen van de leefbaarheid in de woonomgeving. Door buurtbemiddeling in te schakelen kan een escalatie worden voorkomen. Bewoners die buurtbemiddeling inschakelen worden door onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars begeleid om het probleem gezamenlijk op te lossen”.

Toename in zomermaanden
“Inmiddels zijn we 15 maanden bezig en hebben we 78 aanvragen van buurtbemiddeling ontvangen. Vooral in de zomermaanden zien we een toename”, aldus Jos Bekker van SMWO die het project coördineert. “In de maanden mei, juni en juli hebben we dit jaar al 23 meldingen ontvangen. Deze toename heeft vooral te maken met het feit dat er dan meer buitenactiviteiten zijn. Mensen gaan barbecueën, laten hun kinderen in de tuin spelen of geven een tuinfeest. Sommige buren ervaren hier overlast van”.

Wijkbeheer
Wijkbeheerders van RWS zijn vaak het eerste aanspreekpunt als huurders van de woningcorporatie overlast ervaren. Wijkbeheerder Menno van den Boom: “Wij adviseren huurders altijd eerst om zelf in gesprek te gaan met hun buren. Mocht dat op niks uitlopen dan verwijzen we ze door naar buurtbemiddeling”.

Dialoog vaak de oplossing
Van den Boom haalt veel voldoening uit bemiddelingssituaties. “Als ik zie hoe fel bewoners in het begin van het traject tegen elkaar zijn, en hoe ze dan aan het einde met elkaar omgaan, dan geeft dat veel voldoening”. De grote mate van agressie en frustratie onder buurtbewoners ontstaat volgens Van den Boom doordat bewoners niet goed met elkaar communiceren. “Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat bewoners met elkaar in gesprek gaan en begrip voor elkaar krijgen. Vaak zorgt de dialoog ervoor dat buren weer normaal met elkaar omgaan”.

Contact
Iedereen die in de gemeente Goes last heeft van (geluids)overlast of pesterijen kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling Goes. Bel naar: (0113) 27 71 11 of mail naar: infopunt@smwo.nl. Het inschakelen van Buurtbemiddeling is gratis. Buurtbemiddeling zoekt ook nog nieuwe vrijwillige bemiddelaars. Kijk voor meer informatie op: www.buurtbemiddelinggoes.nl