Sleuteluitgifte woningen Goes-West Sleuteluitgifte woningen Goes-West Sleuteluitgifte woningen Goes-West

Op dinsdag 4 februari 2014 ontvangen de eerste bewoners van het participatietraject aan de J.P. Coenstraat, Abel Tasmanstraat en Evertsenstraat te Goes-West officieel de sleutel van hun nieuwe woning. RWS kijkt terug op een succesvol traject waarin bewonersparticipatie centraal stond.  

 

Aanleiding herstructurering
Tijdens het opstellen van het Masterplan Goes-West constateerde RWS samen met de gemeente Goes en Marsaki dat de woningen in Goes-West niet meer voldeden aan de hedendaagse eisen. Woningen waren over het algemeen klein en gehorig, en veel huurders hadden klachten over de onderhoudsstaat van de woning.

Dit was voor RWS aanleiding om het woningbezit in Goes-West zorgvuldig te bekijken. RWS heeft gekeken naar het wooncomfort van de huizen, het aantal woontypes en de samenstelling van de bewoners. Ook is er gekeken naar de wijk als geheel. Alle uitkomsten zijn samengevoegd tot een plan met daarin voorstellen voor sloop en nieuwbouw, en een verbetering van de wijk.

Voor de nieuwbouw van deze 31 woningen zijn bewoners uit de wijk Goes-West door RWS aangeschreven om mee te denken over de ontwikkeling van hun toekomstige woning. Bewoners hebben bijvoorbeeld inspraak gehad op de indeling van de woning. Hierdoor sluit de woning goed aan op de eisen en wensen van de toekomstige bewoners.

Volgorde van sleuteluitgifte
Het participatietraject voor deze locatie in Goes-West is begin 2011 gestart en op woensdag 13 november 2013 officieel afgesloten. Op dinsdag 4 februari 2014 ontvangen de bewoners van de patiowoningen officieel hun sleutel, gevolgd door de bewoners van de seniorenwoningen. Begin maart ontvangen de bewoners van de eengezinswoningen de sleutel.