Samenwerkingsovereenkomst Huize den Berg getekend Samenwerkingsovereenkomst Huize den Berg getekend Samenwerkingsovereenkomst Huize den Berg getekend Samenwerkingsovereenkomst Huize den Berg getekend Samenwerkingsovereenkomst Huize den Berg getekend

In de binnenstad van Goes aan de Nieuwstraat verrijst Huize den Berg, als onderdeel van Hof den Berg, een complex van 24 appartementen voor mensen met een psychiatrische aandoening. Woningcorporatie RWS partner in wonen, zorgorganisatie Zeeuwse Gronden en Ypsilon ondertekenden afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarin afspraken over de samenwerking en rolverdeling zijn vastgelegd.
 

 

Het bouwen (en renoveren van twee bestaande panden) duurt nog tot halverwege 2018, is de verwachting. Na de oplevering komen er cliënten van Zeeuwse Gronden in de 24 appartementen te wonen. Ze huren van RWS. Naast de woningen is er een gemeenschappelijke ruimte, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld samen kunnen eten. Die ruimte verhuurt RWS aan Zeeuwse Gronden.

Beschut en veilig
“Ons concept is dat mensen met een ernstige psychiatrische ziekte zelfstandig wonen, in een eigen appartement, maar wel bij elkaar om vereenzaming tegen te gaan. En met begeleiding van onze organisatie”, zegt Jan van Blarikom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden. Volgens Van Blarikom wordt Hof den Berg een heel mooie woonvoorziening. “Midden in de binnenstad en tegelijkertijd beschut en veilig. Je zit daar geweldig.”
Jürgen Heland van Ypsilon onderschrijft dat direct. Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. “Wij vragen om meer oog voor de driehoek hulpverlener – cliënt – familie.”

Zo zelfstandig mogelijk wonen
Voor RWS, opdrachtgever voor de bouw van de 24 appartementen plus gemeenschappelijke ruimte, vormen de cliënten van Zeeuwse Gronden een belangrijke doelgroep. “Het is van belang dat deze doelgroep zo zelfstandig mogelijk kan wonen”, zegt Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS. “Wij staan open voor de ambitie van Zeeuwse Gronden om op diverse plaatsen kleinschalige woonvoorzieningen te realiseren. Voor RWS is dit bovendien een verrijking van ons aanbod.”