RWS zet mes in bouwprojecten RWS zet mes in bouwprojecten RWS zet mes in bouwprojecten RWS zet mes in bouwprojecten RWS zet mes in bouwprojecten

Woningcorporatie RWS schrapt of stelt een aantal ge­plande projecten uit. Zo haalt ze een streep door de bouw van wo­ningen in de nieuwe, Goese wijk Mannee. Dat geldt ook voor de plannen voor de kavel Nonnekes in Goes-West en de noordzijde van het Hollandiaplein.

 

De RWS wil de komende jaren iets minder hooi op de vork ne­men, onder meer met het oog op de huurtoeslag voor minder draagkrachtige huurders waaraan socia­le corporaties vanaf 2014 moeten meebetalen. De Nederlandse wo­ningcorporaties moeten samen jaarlijks 650 miljoen op tafel leg­gen.

Hoewel de Vogelaar-heffing - een bijdrage van woningbouwverenigingen voor verbetering van ach­terstandswijken - van de baan is, verwacht RWS-directeur Maarten Sas dat de huurtoeslag erin hakt. „Dat gaat ons zo’n anderhalf mil­joen euro per jaar schelen.”

De RWS meldt het voorzichtiger bouwbeleid in het jaarplan voor 2011. Dat wil volgens Sas niet zeg­gen dat de corporatie er financieel slecht voor staat. „We zijn nog steeds een krachtige onderneming. Ons vermogen - 68 miljoen euro ­is hetzelfde gebleven. We draaien nu het gas ietsje terug. Op tijd, want er zijn corporaties die hui­zen moeten verkopen om finan­cieel gezond te blijven.”

De RWS stopt ook definitief met de koopgarantformule, waarbij ko­pers onder voorwaarden korting kregen (soms tot 30 procent) op een woning. Daar komt nu een stop op en uitstel van geplande projecten bij. In totaal zo’n 209 woningen/appartementen.

  • Mannee: 76 woningen, vooral appartementen worden geschrapt omdat het project financieel on­haalbaar is, zegt Sas.
  • Goes-West: plan kavel Nonne­kes voor 20 woningen uitgesteld. Bouw Hollandiaplein (48 woon­eenheden) in de ijskast gezet.
  • Goes-Zuid: tien wooneenheden bij Casembroot-complex ge­schrapt. Ook project De Bongerd uitgesteld.
  • Goes-Oost: Residence Ceres bouw van (appartementen op oudeWEA-locatie Oostsingel) uit­gesteld.
  • ‘s-Heer Arendskerke: de bouw van 32 grondgebonden woningen als tweede fase van de nieuwbouw van zorgcentrum Poelwijck wordt op de lange baan geschoven.
  • Kattendijke: bouw 5 woningen Huyssenstraat uitgesteld.
  • Wolphaartsdijk- Oost: plan socia­le koopwoningen (aantal stond nog niet vast) vervalt.
  • Wemeldinge: bouw van 9 ver­pleeghuisplaatsen wordt uitgesteld.

PZC dinsdag 4 januari 2011  - door Frank Balkenende