RWS waarschuwt huurder voor asbest RWS waarschuwt huurder voor asbest RWS waarschuwt huurder voor asbest RWS waarschuwt huurder voor asbest RWS waarschuwt huurder voor asbest

Deze week ontvangen ruim 200 huurders een brief met informatie of er al dan niet een kans bestaat dat er in de woning asbest aanwezig is. Dit doet RWS naar aanleiding van een grootschalige asbestinventarisatie.

 

“Eind 2013 zijn we begonnen met het in kaart brengen van asbesthoudende materialen in ons woningbezit”, aldus Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS partner in wonen. “De brief die we nu gaan versturen is bedoelt om huurders te informeren op welke plaatsen in de woning mogelijk asbest kan voorkomen. Hiermee willen we voorkomen dat huurders per ongeluk met asbest in aanraking komen.”

Asbest niet gevaarlijk
Asbest is in veel gevallen niet gevaarlijk. Zolang de schadelijke asbestvezels vastzitten in het materiaal levert asbest geen gezondheidsrisico’s op. Er ontstaat pas een risicosituatie als er in het asbesthoudend materiaal wordt geboord, gezaagd of als het wordt verwijderd. Voorbeelden van asbesthoudende materialen zijn: vensterbanken, vloerbedekking of ventilatiekanalen

Verwijder nooit zelf asbest
De corporatie benadrukt dat bewoners nooit zelf het asbest uit hun woning mogen verwijderen. Naast de gezondheidsrisico’s die de bewoner loopt, is de bewoner bij het zelf verwijderen van het asbest ook verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen van de asbestvezels.

Aandacht voor asbest
Het thema asbest is al geruime tijd onder de aandacht van RWS. Eind 2013 is er nog een groot asbestproject in Goes-Oost succesvol afgerond. Er werd toen asbest verwijderd bij circa 138 woningen. De komende maanden gaat RWS verder met de asbestinventarisatie. RWS streeft ernaar om eind 2015 alle huishoudens die in een woning van voor 1994 wonen te hebben geïnformeerd.

Meer informatie
Bewoners die vragen hebben over de mogelijke aanwezigheid van asbest in de woning kunnen contact opnemen met de wijkbeheerder. Vragen over specifieke gezondheidsrisico’s kunnen het beste worden gesteld aan de GGD Zeeland.