RWS voert maximale huurverhoging niet door RWS voert maximale huurverhoging niet door RWS voert maximale huurverhoging niet door RWS voert maximale huurverhoging niet door RWS voert maximale huurverhoging niet door RWS voert maximale huurverhoging niet door

RWS rekent per 1 juli 2014 niet de maximale huurverhoging door. De corporatie wil dat woningen betaalbaar blijven en vindt dat de huurder niet volledig hoeft mee te betalen aan maatregelen die corporaties opgelegd krijgen door het Rijk.  

 

In het Woonakkoord is vastgesteld dat sinds 2013 de huren naar hoogte van inkomen verhoogd worden. Met deze maatregel wil het Rijk het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Huurverhoging
De huurverhoging bestaat uit twee delen: de gebruikelijke inflatieverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inflatieverhoging is dit jaar vastgesteld op 2,5%. De inkomensafhankelijke verhoging is op basis van het inkomen vastgesteld.

Waar de wetgeving een verhoging toestaat van 4% voor huishoudinkomens tot € 34.085, hanteert RWS voor deze inkomensgroep een huurverhoging van 3%. Voor de inkomens tussen € 34.085 en € 43.602 wordt dit 3,5% in plaats van 4,5% en voor de huurders met een inkomen boven de € 43.602 hanteert de corporatie een percentage van 4,5% in plaats van 6,5%.

Bespaard op bedrijfskosten
“Onze huurders plukken nu de vruchten van ons goede financiële beleid”, zegt   directeur-bestuurder Maarten Sas. “De afgelopen jaren hebben we flink op onze bedrijfskosten bespaard en kritisch naar onze investeringen gekeken. Hierdoor is er financiële ruimte ontstaan waardoor we niet de volledige huurverhoging naar onze huurders hoeven door te voeren. Onze woningen moeten betaalbaar blijven. Daarbij zijn we van mening dat onze huurders niet volledig hoeven mee te betalen aan maatregelen die corporaties krijgen opgelegd door het Rijk.”

Huurdersvereniging
Voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden, Sjaak de Fouw, is blij met het besluit. “RWS heeft goed naar ons geluisterd. We zijn blij dat RWS niet de maximale huurverhoging gaat doorvoeren. Wij zijn van mening dat RWS kwalitatief goede woningen tegen een passende huurprijs blijft aanbieden. Het bieden van betaalbare woningen is vooral in deze tijd belangrijk omdat steeds meer huurders richting de armoedegrens worden gedreven.”

Bezwaar
In de komende weken worden alle huurders per brief geïnformeerd over de huurverhoging. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen voor 1 juli 2014 een bezwaarschrift indienen.

Kijk voor meer informatie op: www.rwsgoes.nl/huurverhoging

 
 
banner