RWS versnelt huisvesting vergunninghouders RWS versnelt huisvesting vergunninghouders RWS versnelt huisvesting vergunninghouders RWS versnelt huisvesting vergunninghouders

RWS versnelt de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente Kapelle. Zo hebben we drie extra gezinswoningen beschikbaar gesteld. Het gaat om twee woningen die normaal gesproken in de verkoop zouden gaan. Eerder kochten we een woning speciaal aan. “We doen dit zodat onze reguliere woningen beschikbaar blijven voor onze ingeschreven woningzoekenden en om te voorkomen dat wachttijden oplopen”, aldus Maarten Sas, directeur-bestuurder bij RWS.

 

Op dit moment is RWS met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gesprek om afspraken te maken over het plaatsen van vergunninghouders in deze woningen. Sas: “Onze voorkeur gaat uit naar grote gezinnen. Dit omdat we veel eengezinswoningen hebben en de beschikbare ruimte van een gezinswoning optimaal willen benutten. Daarnaast hebben we minder woningen uit ons reguliere woningbestand nodig als we vergunninghouders samen plaatsen.”

Doorstroming noodzakelijk
De gemeente Kapelle is blij met de versnelde huisvesting van RWS. “Begin oktober hebben we RWS gevraagd om de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente te versnellen”, aldus Evert Damen, wethouder van de gemeente Kapelle. “Door vergunninghouders sneller een woning toe te wijzen, vindt er meer doorstroming plaats in de asielzoekerscentra.” Dit jaar heeft RWS in de gemeente Kapelle in totaal 41 vergunninghouders woonruimte aangeboden. De corporatie heeft hiervoor 11 woningen nodig.

Huisvesten vergunninghouders niet nieuw
Een vergunninghouder is een asielzoeker die een verblijfsstatus heeft gekregen. Het vestigen van vergunninghouders is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor de huisvesting van vergunninghouders stelt de Rijksoverheid een taakstelling per gemeente vast. Woningcorporaties zijn hierbij de belangrijkste partners. De gemeente maakt afspraken met de woningcorporatie over het beschikbaar stellen van woningen.