RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder RWS steunt initiatief Cruyff Court in Goese Polder

Woningcorporatie RWS partner in wonen heeft toegezegd het Cruyff Court in de Goese Polder financieel te ondersteunen. Het gaat om een bedrag van vijfduizend euro dat wordt betaald uit het leefbaarheidsbudget van de corporatie. Dit bedrag wordt overgemaakt op het moment dat de initiatiefnemers de totale financiering voor het Cruyff Court rond hebben.

 

“Investeren in de leefbaarheid van onze wijken vinden wij erg belangrijk”, aldus Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS partner in wonen. “Door de komst van de nieuwe Woningwet zijn de regels voor bijdragen aan leefbaarheid veranderd. Zo mogen wij voortaan alleen initiatieven ondersteunen die de veiligheid en saamhorigheid in de directe woonomgeving van onze huurders bevorderen.”

Cruyff Court
Sas: “Het initiatief voor een Cruyff Court in de Goese Polder is hiervan een mooi voorbeeld. Van onze wijkbeheerder en de jongerenwerker hebben we wel eens signalen ontvangen van overlast. Dit werd met name veroorzaakt door hangjongeren in de wijk. Door ze een plek te bieden waar ze kunnen voetballen, neem je dit voor een deel weg. Daarnaast wordt het Cruyff Court een plek waar nieuwe ontmoetingen tussen jongeren kunnen plaatsvinden.”

Ondersteuning is niet altijd financieel
Hoewel RWS vaak initiatieven financieel steunt, gaat de corporatie steeds vaker op zoek naar creatieve oplossingen. “Zo kregen we onlangs een aanvraag van een bewonersgroep die een tegemoetkoming vroeg in de huur van een gebouw waar ze een bijeenkomst wilde organiseren. Na overleg met de bewonersgroep hebben we toen een vergaderruimte in ons kantoorgebouw beschikbaar gesteld.”

Aanvraag indienen
Huurders van de corporatie kunnen via www.rwsgoes.nl een leefbaarheidsaanvraag indienen. Een speciale commissie bekijkt de aanvragen en toetst deze aan de gestelde criteria en voorwaarden. Binnen zes weken wordt er een uitspraak gedaan.