RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister RWS stemt tegen woonakkoord tussen Aedes en de minister

RWS partner in wonen heeft op donderdag 3 oktober op het extra ledencongres van de vereniging van woningcorporaties tegen het woonakkoord gestemd dat het bestuur van Aedes met minister Stef Blok heeft gesloten.

 

De regering heeft in het kader van het begrotingstekort een verhuurdersheffing aan de woningcorporaties opgelegd. Dit betekent dat RWS tot 2017, zeventien miljoen euro extra moet afdragen aan het Rijk. Hierdoor zal de investeringscapaciteit van RWS verminderen.


De regering heeft aangegeven dat de woningcorporaties de heffing terug kunnen verdienen via een extra huurverhoging. Daarnaast geeft de regering aan dat woningcorporaties de heffing voor een deel kunnen betalen als zij de bedrijfslasten laten dalen of woningen verkopen.


Met deze afspraken is de vereniging van woningcorporatie Aedes akkoord gegaan. Dit akkoord is op donderdag 3 oktober voorgelegd aan alle leden van de vereniging van woningcorporaties. Zij hebben uiteindelijk met tweederde meerheid ingestemd met het akkoord.


Tijdens de stemming heeft RWS tegen dit akkoord gestemd. Het standpunt van RWS is namelijk dat door dit akkoord de betaalbaarheid voor met name de middeninkomens zwaar onder druk komt te staan. Betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid van goede woningen voor de doelgroep in leefbare buurten is een kerntaak van RWS. Een structurele extra huurverhoging boven de inflatie leidt volgens RWS tot onaanvaardbare woonlastenconsequenties voor onze doelgroep.