RWS staat voor kwaliteit RWS staat voor kwaliteit RWS staat voor kwaliteit RWS staat voor kwaliteit
Jaarlijkse kwaliteitsmeting van start
Van 12 september tot en met 2 december 2011 voert het kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) een kwaliteitsmeting uit. Om de dienstverlening van RWS te meten, vragen wij ook uw medwerking.
 


KWH stelt duidelijke eisen aan de dienstverlening van corporaties. Uit de meting moet blijken of RWS aan deze eisen voldoet. Schriftelijke vragenlijsten, die de komende maanden steekproefsgewijs worden verspreid onder onze huurders, zijn onderdeel van de meting. Bij een score van minimaal een 7 per onderdeel, behoudt de RWS het KWH-Huurlabel.

Onderdelen
KWH toetst RWS op de volgende vijf onderdelen:

- het bezoeken van de corporatie (persoonlijk en digitaal)
- het zoeken van een woning
- het betrekken van een woning
- het betalen van de huur
- het uitvoeren van een reparatie

Nieuwe website en basisssysteem
De afgelopen periode heeft RWS de focus naar binnen gericht om de dienstverlening te verbeteren. Met een nieuw basissysteem ondersteunen we onze gehele verhuur- en projectadministratie. Daarnaast hebben we een nieuwe interactieve website ontwikkeld. Ondanks de kinderziektes, die er altijd zijn bij implementatie van nieuwe systemen, denken wij hiermee een belangrijke stap te hebben gedaan in de richting van een (nog) betere dienstverlening.

Tijdens het bouwen van de website hebben diverse klantenpanels de website uitgeprobeerd. De aanpassingen naar aanleiding van deze sessies zijn doorgevoerd. Uw opmerkingen en verbeterpunten blijven echter altijd van harte welkom!

Uw mening is belangrijk
Vanaf half september kunt u een vragenlijst in uw brievenbus aantreffen. Wij hopen op uw medewerking. Uw mening is voor ons van belang om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoger plan te brengen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de uitslag. Bedankt voor uw medewerking!