RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af RWS rondt stopgezette aanbesteding toch succesvol af

RWS heeft de geclusterde aanbesteding van zeven nieuwbouwprojecten met succes afgerond. Deze week sluit RWS een bouwteamovereenkomst met Bouwgroep Peters en Bouwbedrijf Rijk voor de bouw van in totaal 113 nieuwbouwwoningen.
 

 

Directeur-bestuurder Maarten Sas is blij met de bouwteamovereenkomst. “Maar eenvoudig was het niet”, geeft Sas toe. “In eerste instantie had onze aanbesteding niet het gewenste resultaat. Door de forse prijsverhogingen in de bouw hebben we de aanbesteding ongeldig verklaard. Voor de geoffreerde prijzen konden we geen opdracht verstrekken. Dan zouden we de huren zo fors moeten verhogen, dat het niet meer aan huurders uit te leggen is.”

Bouwteamovereenkomst
Uiteindelijk is de corporatie het gesprek aangegaan met de “winnende” inschrijver: Bouwgroep Peters. Sas: “Gezien de diversiteit van de opdracht m.b.t. aantallen en verschijningsvormen, gaf Bouwgroep Peters aan graag samen te willen werken met Bouwbedrijf Rijk. Hierdoor kan er optimaal gebruik worden gemaakt van hun expliciete kennis en ervaring. Ik ben er trots op dat we na een intensief traject - waarin zaken als bouwtechniek, kwaliteitseisen, planning en fasering besproken zijn – uiteindelijk toch het gewenste resultaat hebben bereikt!”
 
Zeven nieuwbouwprojecten
De zeven nieuwbouwprojecten zijn verspreid over de gemeente Goes, Kapelle en Noord-Beveland. In Goes gaat het om drie projecten van in totaal 84 woningen, in Kapelle één project van acht woningen en in de gemeente Noord-Beveland drie projecten van in totaal 21 woningen. Het projectmanagement wordt, in opdracht van RWS, verzorgd door PMB Marsaki.

Nul-op-de-meter
Alle 113 woningen worden nul-op-de-meter (NOM) gebouwd. Een NOM-woning is een woning die een zeer lage energievraag heeft door hele goede isolatie. De benodigde warmte wordt opgewekt door een bodemwarmtepomp. De resterende energie die nog nodig is, wordt opgewekt door zonnepanelen.