RWS richt vizier op betaalbaarheid RWS richt vizier op betaalbaarheid RWS richt vizier op betaalbaarheid RWS richt vizier op betaalbaarheid RWS richt vizier op betaalbaarheid

RWS gaat zich nog meer richten op betaalbaar wonen. Dit staat in de Prestatieafspraken 2017 die de corporatie onlangs heeft gemaakt met de huurdersverenging en de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland.

 

“Betaalbaar wonen blijft voor ons een belangrijk thema”, zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. “Uit ons onlangs uitgevoerde betaalbaarheidsonderzoek blijkt dat mensen in de bijstand en de meeste jongeren een maximale huurprijs van 414 euro per maand kunnen betalen. Huren ze een duurdere woning? Dan komen ze vaak in de problemen met hun andere vaste lasten”.

Voorrang voor woningzoekenden met laagste inkomens
Circa 20% van de RWS-woningen heeft daarom een huurprijs onder 414 euro per maand. Om woningzoekenden met de laagste inkomens te helpen, geeft de corporatie hen voorrang op deze woningen. De voorrangsregeling geldt voor eenpersoonshuishoudens met een bruto jaarinkomen van maximaal 15.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een bruto jaarinkomen van maximaal 20.000 euro.

Huurprijzen kunstmatig verlagen
Sas: “Ook onze andere woningen willen we betaalbaar houden. Ruim 85% van onze woningen zijn bereikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Zodra er een woning vrijkomt, zorgen we er in veel gevallen voor dat de woning onder de huurtoeslaggrens blijft. Dit geldt ook voor onze nieuwbouwwoningen.”

Betaalbaar wonen voor iedereen
Woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar ook niet meer verdienen dan 36.500 euro, blijven in aanmerking komen voor betaalbare huurwoningen. Veel andere corporaties dwingen deze woningzoekenden om duurder te huren, namelijk woningen boven 595 euro. RWS kiest hier niet voor. “Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn”, aldus Sas.