RWS pakt woningfraude met succes aan RWS pakt woningfraude met succes aan RWS pakt woningfraude met succes aan RWS pakt woningfraude met succes aan RWS pakt woningfraude met succes aan RWS pakt woningfraude met succes aan

Doorverhuren komt huurders duur te staan
RWS is alert op woningfraude.  Als we een huurder verdenken van bijvoorbeeld onderverhuren, dan ondernemen we onmiddellijk actie. Hiermee willen we onze woningen vrij houden voor onze primaire doelgroep.

 

Steeds vaker ontvangen we signalen uit de buurt die voor ons aanleiding zijn voor onderzoek. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om huurders die al verhuisd zijn en de woning zonder toestemming onderverhuren. Wij nemen alle gevallen van woonfraude serieus en pakken het serieus aan, bijvoorbeeld in samenwerking met een woonfraudespecialist. Volgens Anne-Catrien Metz, manager Wonen, heeft dat een goede reden: “Fraudeaanpak levert een bijdrage aan een goede doorstroming in ons woningaanbod. Onze primaire doelgroep zijn de zwakkeren in de samenleving. Voor hen willen we zoveel mogelijk woningen beschikbaar houden. Misbruik van één van onze woningen betekent één persoon of gezin die we geen onderdak kunnen bieden.”
Ken de regels!
RWS pakt niet alleen illegaal doorverhuren aan, ook op bijvoorbeeld adresmisbruik om uitkeringsfraude te plegen zijn we alert. Een huurder die betrapt wordt op fraude krijgt geen tweede kans. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de regels en deze na te leven. Zorg daarom dat u goed op de hoogte bent! U vindt de regels en huurvoorwaarden onder algemene voorwaarden op onze website.