RWS ontwikkelt protocol huiselijk geweld RWS ontwikkelt protocol huiselijk geweld RWS ontwikkelt protocol huiselijk geweld RWS ontwikkelt protocol huiselijk geweld RWS ontwikkelt protocol huiselijk geweld

RWS heeft een protocol ontwikkeld voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het protocol wordt stapsgewijs aangegeven hoe medewerkers moeten handelen als ze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden.

 

RWS zet zich in voor een veilige en leefbare woonomgeving. Een thuis is volgens ons meer dan alleen een huis. “Onze huurders moeten zich ook veilig kunnen voelen in hun woning”, aldus Henry de Miranda, manager Wonen bij RWS. “Huiselijk geweld of kindermishandeling tast dit gevoel van veiligheid aan.”

Signaleren en melden
Hoewel de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling een taak is van de politie en de overheid, voelen wij ons toch verantwoordelijk. De Miranda: “Wanneer een medewerker huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert, meldt de medewerker dit in zijn of haar wijkteam. Daar wordt het besproken en indien noodzakelijk wordt de melding doorgestuurd naar het Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij pakken het dan verder op.”

Ogen in de wijk
De afgelopen weken hebben een aantal medewerkers van RWS de cursus ‘Zicht op huiselijk geweld’ gevolgd. Dinsdag 9 december ontvangen deze medewerkers hiervan een officieel certificaat. Onder de cursisten behoren baliemedewerkers, verhuurconsulenten, vakmannen en wijkbeheerders. “Vooral onze wijkbeheerders en vaklieden   zijn onze ogen in de wijk. Zij kennen onze huurders goed en weten wat er speelt. Het is met name voor hen lastig om huiselijk geweld of kindermishandeling te herkennen en te melden. De gevolgde cursus en het protocol biedt hen daarbij handvaten”, aldus De Miranda.