Minder bezwaren tegen huurverhoging Minder bezwaren tegen huurverhoging Minder bezwaren tegen huurverhoging Minder bezwaren tegen huurverhoging

Woningcorporatie RWS partner in wonen heeft 104 bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging ontvangen. Vorig jaar ontving de corporatie 170 bezwaren.

 

RWS besloot in april samen met huurdersvereniging De Bevelanden om niet de maximale inkomstenafhankelijke huurverhoging door te berekenen. “Onze woningen moeten betaalbaar blijven. Daarbij zijn we van mening dat onze huurders niet volledig hoeven mee te betalen aan maatregelen die corporaties krijgen opgelegd door het Rijk”, aldus directeur-bestuurder Maarten Sas.

104 bezwaarschriften
Eind april ontvingen alle huurders van woningcorporatie RWS een brief met daarin uitleg over de huurverhoging. Huurders hadden tot 1 juli de tijd om een bewaarschrift in te dienen. In totaal ontving RWS 104 bezwaarschriften, waarvan er 74 inmiddels zijn afgehandeld. 29 bezwaren zijn nog in behandeling omdat er aanvullende informatie noodzakelijk is. Een bezwaar wordt momenteel door de huurcommissie behandeld.

Reden daling
Reden voor de daling zou volgens Sas kunnen liggen aan het feit dat huurders inmiddels bekend zijn met de inkomensafhankelijke huurverhoging. “Vorig jaar werd de inkomensafhankelijke huurverhoging voor het eerst geïntroduceerd. Daarom riep dat toen extra weerstand op”.  

Huurtoeslag
Huurders maakten dit jaar vooral bezwaar tegen de huurverhoging omdat hun inkomen is veranderd. Ze zijn bijvoorbeeld minder gaan verdienen, hebben het afgelopen jaar hun baan verloren of zijn met pensioen gegaan. Voor deze groep huurders is er echter een vangnetconstructie bedacht. Huurders worden gedeeltelijk financieel gecompenseerd omdat hun huurtoeslag wordt verhoogd.   

Huurverhoging
Iedere corporatie beslist zelf of zij wel of niet de maximale huurverhoging doorvoert. De huurverhoging bestaat uit twee delen: de gebruikelijke inflatieverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inflatieverhoging is dit jaar vastgesteld op 2,5%.

Inkomensgrens Verhoging RWS Toegestane verhoging
Onder of gelijk aan €34.085 0,5% 1,5%

Boven €34.085 maar onder of gelijk aan €43.602

1% 2%
Boven €43.602 2% 4%