RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk RWS ondersteunt leefbaarheidprojecten in de wijk

Inwoners van de gemeente Goes, Kapelle en Noord-Beveland kunnen financiële ondersteuning van woningcorporatie RWS aanvragen als dit de leefbaarheid in wijken waar RWS verhuurt bevorderd. Sinds kort kunnen aanvragen online worden ingediend.

 

RWS is een maatschappelijk onderneming. Het ondersteunen van leefbaarheid hoort daarbij. Daarom stelt RWS ieder jaar een leefbaarheidbudget beschikbaar. Met dit budget ondersteunt RWS   organisaties en initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen.

Online indienen
In het verleden kwamen aanvragen via verschillende kanalen binnen. Om dit proces te stroomlijnen heeft RWS gekozen voor een online aanvraagformulier. Op deze manier wordt voorkomen dat aanvragen onvolledig binnenkomen en kan de corporatie een objectieve, weloverwogen keuze maken.

Leefbaarheidcommissie
Binnen zes weken komt de leefbaarheidcommissie van RWS met een reactie. De leefbaarheidcommissie beoordeelt de aanvraag op basis van een aantal criteria. Dit beleid is voortgekomen uit overleg met leden, huurders en andere belanghebbenden. In ruil voor de financiële ondersteuning vraagt RWS altijd een tegenprestatie. Deze tegenprestatie wordt vooraf met de aanvrager besproken.