Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen. In plaats van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) komen er drie nieuwe eisen voor ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG). RWS diende in 2017 2 van de 13 BENG nieuwbouwprojecten in die aan de eisen voldoen. Hiermee vestigt de corporatie haar landelijke koplopers rol op het gebied van duurzaamheid in haar branche. In totaal werden er in 2017 79 projecten ingediend.

 

Manager Vastgoed William Dircken: “Deze resultaten zijn voor ons een signaal dat we op de goede weg zijn als het gaat om energiezuinig bouwen. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid van woningen. Maar wij doen daar nog een schepje bovenop, wij bouwen volgens de BENG-normen, maar dan ook nog eens gasloos. Dat doen we om wonen ook in de toekomst betaalbaar te houden voor onze huurders. Want als de gasprijzen gaan stijgen, willen wij dat hun energierekening laag blijft. En natuurlijk willen we ook het milieu sparen. We kunnen de klimaatverandering echt niet ontkennen.” 

Ook experimenteren
RWS bouwt niet alleen zeer energiezuinige woningen, maar onderneemt ook diverse experimenten op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld zijn de woningen die verwarmd worden met het IJs van COLUMBUS en het appartementencomplex aan het Hollandiaplein in Goes dat verwarmd gaat worden met warmte uit het riool. “Door te experimenteren willen we erachter komen welke maatregelen het beste werken om de energierekening van onze huurders zo laag mogelijk te houden”, aldus Dircken.

Wat is BENG?
BENG staat voor ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Lenteakkoord, een afspraak tussen de Rijksoverheid en marktpartijen om op korte termijn steeds energiezuiniger te bouwen. De BENG-eisen gaan over de volgende drie zaken:
1. Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
2. Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties.
3. Aandeel hernieuwbare energie: het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

De eerste nieuwbouwprojecten van RWS die voldoen aan deze eisen zijn:
• 24 woningen aan de aan de Abel Tasmanstraat, Cornelis Houtmanstraat en de Zuidvlietstraat in Goes-West.
• 21 woningen aan de Wilgenstraat en Iepenstraat in Goes-Zuid.