Jaarplan 2012-2013 Jaarplan 2012-2013

Wij wensen u een succesvol 2013 en presenteren hier in het kort onze plannen voor 2013.
Ons jaarplan voor 2013 vloeit voort uit het ondernemingsplan 2012-2016.
Het is een concrete uitwerking van wat we in 2013 doen om de lange termijn doelen van het ondernemingsplan te halen.
Onderaan dit bericht vindt u een overzicht waarin u alle doelstellingen en acties expliciet benoemd ziet.

 
We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan We bieden betaalbare en passende woningen aan

Weten wat onze klanten willen is belangrijk. De woonwensen en –behoeften van onze klanten brengen we vanaf 2013 jaarlijks in beeld.
Om de woonwensen en –behoeften van onze klanten in beeld te krijgen voeren we vanaf 2013 jaarlijks een onderzoek uit. Zo krijgen we inzicht in bijvoorbeeld naar welke soort woningen onze doelgroep op zoek is. Maar het gaat hier ook om woningoverstijgende woonwensen. Wat verwachten huurders en woningzoekenden van hun woonomgeving? Natuur, rust? Of juist het bruisende van het stadsleven? Het onderzoek geeft een breed beeld van wat u verwacht van uw woning en woonomgeving.

Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur

Actief woningzoekend bent u vanaf de eerste keer dat u reageert op een woning. Binnen één jaar vindt u een woning in Noord-Beveland en binnen twee jaar in Goes en Kapelle. 
Vanaf de eerste keer reageren op een woning beschouwen wij een klant als actief woningzoekende. Vanaf dat moment gaat de actieve wachttijd in. Deze actieve wachttijd mag in Goes en Kapelle niet langer duren dan twee jaar en in Noord-Beveland één jaar. Een adequaat en betrouwbaar woonruimteverdelingsysteem helpt ons hierbij. Dit systeem verbeteren we in 2013 om de wachttijden korter te maken.


Vaste contactpersoon voor de klant Vaste contactpersoon voor de klant Vaste contactpersoon voor de klant Vaste contactpersoon voor de klant Vaste contactpersoon voor de klant

Wijkgericht werken met Wijkteams. Eén team waarin verschillende disciplines samenwerken voor ‘hun wijk’. 
 In 2012 zijn onze Wijkteams opgericht. Eén team waarin wijkbeheerders, verhuurmedewerkers, incassomedewerkers, infodesk medewerkers, een huismeester en de medewerker bewonerszaken zich samen inzetten voor ‘hun wijk’. Door nauwer samen te werken zijn ze op de hoogte van wat er speelt en kunnen ze beter en sneller inspelen op de wensen van de klant. Wijkgericht werken, dat is logisch, eenvoudig en efficiënt werken.

De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren De kwaliteit van onze  dienstverlening verbeteren

KWH meet de ervaringen van onze klanten met onze diensten. We willen hier minimaal een 8 op scoren.
KWH is het label waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening checken. Aan de hand van bijvoorbeeld enquêtes die door klanten ingevuld worden, weten wij op welke punten en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. We werken aan een eenduidig betrouwbaar informatiesysteem om onze klanten efficiënter te helpen.

Actieve participatie van huurders Actieve participatie van huurders Actieve participatie van huurders Actieve participatie van huurders

Klantenpanels geven inzicht in wat onze klanten willen. Kritisch en opbouwend.
Op corporatieniveau én in iedere wijk hebben we een representatieve en passende vorm van bewonersparticipatie. Klantenpanels spelen een grote rol bij RWS. Elk jaar denken en discussiëren ze met ons mee over een speerpunt uit ons jaarverslag. In 2013 is dat: duurzaamheid. Maar RWS kent meerdere vaste vormen van overleg. Bijvoorbeeld: bewonersoverleg met de Wijkteams, overleg tussen de huurdersvereniging en de manager Wonen, beleidsoverleg tussen de huurdersvereniging en de directeur-bestuurder en overleg tussen de huurdersvereniging en de raad van commissarissen.

We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid

Maatschappelijk ondernemen is leefbaarheid vergroten, de maatschappij om je heen beter maken waar je kunt.
In 2013 ontwikkelen we ons Beleid door voor leefbaarheid en maatschappelijk ondernemen. Dit beleid is gekoppeld aan ons budget en beantwoordt vragen als: welke initiatieven ondersteunen we en in elke mate? En welke initiatieven kunnen we zelf ondernemen? Hoe actief zijn we daarin?

RWS behoudt een gezonde financiële positie RWS behoudt een gezonde financiële positie RWS behoudt een gezonde financiële positie RWS behoudt een gezonde financiële positie RWS behoudt een gezonde financiële positie RWS behoudt een gezonde financiële positie

Onze A–status behouden. Dat doen we door op een gezonde en nuchtere manier met ons geld om te gaan.
Onze A-status danken we aan onze manier waarop we met de inzet van onze middelen omgaan. Altijd wegen we af of een investering waardevol genoeg is en genoeg oplevert voor onze huurders. Ons investeringskader is duidelijk en transparant. Dat betekent dat we deze jaarlijks actualiseren en communiceren. Met de WSW norm bewijzen we dat we kredietwaardig zijn. En in deze tijden is dat van het grootste belang.