RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland RWS investeert 9,3 miljoen euro in Noord-Beveland

Vanaf volgende week presenteren wij onze investeringsplannen voor het woningbezit in de gemeente Noord-Beveland.

 

Aansluiten bij wensen en behoeften
Afgelopen zomer is RWS al met diverse inwoners in gesprek gegaan over de toekomst van het woningbezit in de gemeente Noord-Beveland. “De gesprekken die we toen hebben gevoerd hebben ons geholpen om onze plannen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de lokale wensen en behoeften”, aldus Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS partner in wonen.

Fors investeren
Vanaf volgende week gaat RWS met de betrokken huurders uit de gemeente Noord-Beveland in gesprek om hen te informeren over de investeringsplannen. Deze week sprak RWS al met de   gemeenteraad, de huurdersvereniging en het bewonerscomité van Noord-Beveland. “Zij hebben positief op onze plannen gereageerd”, zegt Sas. “Met name het feit dat we fors gaan investeren in vernieuwing en duurzaamheidsmaatregelen is goed ontvangen.”

Informatiebijeenkomsten
Alle huurders van een woning in de gemeente Noord-Beveland hebben inmiddels een uitnodigingsbrief voor een besloten informatiebijeenkomst ontvangen. “In ieder dorp organiseren wij besloten bijeenkomsten. Behalve in Kats, daar zijn geen bijzondere maatregelen gepland en is ons woningbezit dusdanig klein dat er is besloten om deze huurders per brief te informeren over onze plannen”, aldus Sas.

Huurders eerst
Zodra alle betrokken huurders in een dorp zijn geïnformeerd, maakt RWS de plannen voor dat dorp openbaar via de website. “We hechten er grote waarde aan dat de betrokken huurders als eerste door ons worden geïnformeerd”, aldus Sas.

Meer informatie
Na afloop van iedere informatiebijeenkomst plaatsten onze plannen voor het desbetreffende dorp op: www.rwsgoes.nl/nbl2015 .