RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar

Net als vorig jaar brengt RWS partner in wonen in 2015 niet de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening bij haar huurders. De woningcorporatie heeft dit besloten in overeenstemming met Huurdersvereniging De Bevelanden omdat beide partijen betaalbaarheid belangrijk vinden.

 

In het Woonakkoord is vastgesteld dat sinds 2013 de huren naar hoogte van inkomen verhoogd worden. Met deze maatregel wil het Rijk het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. “Wij vinden dat onze huurders niet de dupe moeten worden van de maatregelen en extra heffingen die corporaties opgelegd krijgen door het Rijk”, vertelt Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS. “Gelukkig zijn we dankzij ons gezonde financieel beleid in staat en hebben we de financiële ruimte om dit te doen.”

Huurverhoging in 2015
De huurverhoging bestaat uit twee delen: de gebruikelijke inflatieverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inflatieverhoging is dit jaar vastgesteld op 1%. De verhoging die RWS doorvoert verhoudt zich als volgt ten opzichte van de wettelijk bepaalde huurverhoging:

Inkomen
Wettelijke huurverhoging Huurverhoging RWS
< € 34.227 2,5%   (inflatie + 1,5%) 1,5% (inflatie + 0,5%)
€ 34.227 - € 43.786 3,0%   (inflatie + 2,0%) 2,0% (inflatie + 1,0%)
> € 43.786 5,0%   (inflatie + 4,0%) 3,0% (inflatie + 2,0%)

Advies Huurdersvereniging
Huurdersvereniging De Bevelanden adviseert RWS bij het vaststellen van de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar hebben zij zich onder andere sterk gemaakt voor het beperken van de huurverhoging in de hoogste categorie. Deze doelgroep wordt het zwaarst getroffen.

Bezwaar
In de komende weken worden alle huurders per brief geïnformeerd over de huurverhoging. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen tot 1 juli 2015 een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie: http://www.rwsgoes.nl/huurverhoging/