RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar RWS houdt woningen betaalbaar

Ook dit jaar rekenen wij niet de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging. We hebben dit besloten in overeenstemming met Huurdersvereniging De Bevelanden omdat we allebei betaalbaarheid belangrijk vinden.

 

In het Woonakkoord is vastgesteld dat sinds 2013 de huren naar hoogte van inkomen verhoogd worden. Met deze maatregel wil het Rijk het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Huurverhoging 2016
“De huurverhoging voor huurders met een inkomen tot €44.360 is beperkt gebleven tot 0,6% - gelijk aan de inflatie van 2015”, aldus directeur-bestuurder Maarten Sas. “We passen voor deze doelgroep niet de maximale verhoging van 2,6% toe. Onze woningen moeten betaalbaar blijven.”

Huurders met een inkomen meer dan €44.360 krijgen een huurverhoging van 2,1%. Sas: “Voor deze groep rekenen we een meer marktconforme huurverhoging die redelijk is. Ook hier hanteren we niet het maximaal toegestane percentage, want we willen deze klanten ook graag behouden.”

Bezwaar
De huurverhoging gaat in op 1 juli 2016. Alle huurders zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen tot 1 juli 2016 een bezwaarschrift indienen. Kijk voor meer informatie op www.rwsgoes.nl/huurverhoging.