RWS helpt jongeren sneller aan woning RWS helpt jongeren sneller aan woning RWS helpt jongeren sneller aan woning RWS helpt jongeren sneller aan woning RWS helpt jongeren sneller aan woning RWS helpt jongeren sneller aan woning

Ingeschreven woningzoekenden tot 23 jaar komen voortaan sneller in aanmerking voor een huurwoning. RWS gaat speciale jongerenwoningen aanwijzen waar jongeren betaalbaar kunnen wonen.

 

Wekelijks een jongerenwoning
“We streven er naar om iedere week een woning als jongerenwoning te publiceren”, zegt Henry de Miranda, manager wonen bij RWS. “Een jongerenwoning is in ons woningaanbod te herkennen aan een rood label met daarop jongerenwoning”.

Loting
De jongerenwoning wordt aan de hand van loting toegewezen. “Iedereen maakt dus evenveel kans”, zegt De Miranda. “Hoe snel iemand reageert en het aantal opgebouwde punten speelt bij loting geen rol”. De woningcorporatie benadrukt dat woningzoekenden binnen de gestelde reactietermijn moeten reageren. De Miranda: “Zodra de reactietermijn is verlopen bepaalt ons systeem door middel van loting wie de woning krijgt toegewezen. Mocht de geselecteerde woningzoekende de woning niet accepteren, dan loot het systeem opnieuw een kandidaat.”

Betaalbaar wonen
Een jongerenwoning is een woning met een eigen toilet, keuken, badkamer en maximaal twee slaapkamers. Een belangrijk kenmerk is dat de woning voor jongeren betaalbaar is. “Een jongere met een jaarinkomen onder 21.950 euro komt in aanmerking voor onze jongerenkorting. Deze korting houdt in dat wij de huurprijs verlagen tot de huurtoeslaggrens zodat de jongere huurtoeslag kan aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra hij of zij 23 jaar wordt vervalt de jongerenkorting en stijgt de huurprijs”, aldus De Miranda.

Helpende hand
Door meer woningen op deze manier te vergeven hoopt de corporatie jongeren sneller te helpen aan een woning. Volgens RWS is het voor deze groep moeilijk om in aanmerking te komen voor een woning omdat ze vaak weinig inschrijfpunten hebben.

Prestatieafspraken
Het besluit om jongerenwoningen aan te bieden is een voortvloeisel uit de recent gemaakte prestatieafspraken tussen RWS en de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland.